Използвани са едва 11% от парите за детски ясли и градини

Средствата са били разпределени само в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Столичната община

До момента са усвоени едва около 11% от предвидените за тази година в държавния бюджет 30 млн. лв. за ремонт и изграждане на детски ясли и градини. Това каза по време на парламентарен контрол министърът на финансите Петър Чобанов.

Със Закона за държавния бюджет за 2013 г. е предвидено Министерският съвет да осигури средства за основен ремонт и изграждане на детски ясли и детски градини в размер до 30 милиона лeвa. С постановление от януари 2013 г. е било одобрено разпределението на тези средства по бюджетите само за общините Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Столичната община. Те са предвидени за изграждането на нови 18 детски градини и една детска ясла, обясни Чобанов.

Той поясни още, че средствата са разпределени на базата на броя на населението, децата на възраст от 1 до 6 години, недостига на места за детски градини и ясли на територията на общината и писмените искания от седемте общини, без да са представени конкретни проекти от тях.