Министерски съвет предостави имот на МУ Плевен

Център за учебно-административна работа с чуждестранни студенти ще бъде разкрит в Медицинския университет

С решение на Министерския съвет на Медицинския университет в Плевен се предоставя имот на бул. “Христо Ботев” 74, който от частна държавна собственост се променя в публична държавна собственост. Имотът е със застроена площ от близо 301 кв.м. и е предоставен за управление на университета за провеждане на учебна и научно-изследователска дейност, информират от висшето училище.

В предоставения имот ще бъде обособен изнесен учебно-административен център, който ще обслужва чуждестранните студенти, които се обучават във висшето училище. Целта на академичното ръководство е не само да затвърди, но и да увеличи броя на приеманите студенти за обучение в англоезичен курс както по медицина, така и по специалностите в другите два факултета на университета.

Планира се след извършване на необходимите ремонтни дейности, центърът да започне да функционира от началото на 2015 г., когато е официалното откриване на учебната година за новоприетите чуждестранни студенти.