Плевенски следовател бе отличен от Висшия съдебен съвет

ВСС отличи следовател Цветелин Стоянов за високи професионални резултати

Във връзка с проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения при разследване на досъдебно производство за трафик на хора, Окръжният прокурор на Плевен Иво Радев е направил предложение до Висш съдебен съвет да бъде поощрен следовател Цветелин Стоянов.

На 10 юли ВСС на свое заседание  е поощрил, на основание чл.303 ал.2 т.1 от ЗСВ, Цветелин Иванов Стоянов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС”, с отличие „служебна благодарност и грамота” за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения, известяват от сайта на прокуратурата.