Общинските съветници от Петрич излизат в лятна ваканция

В лятна ваканция излизат общинските съветници от Петрич, след като проведоха поредното си редовно заседание и обсъдиха 36 предложения от дневния ред. Сформирани бяха групите в целодневните детски градини и обединените детски заведения, с брой деца по-голям от максимално определения. Решено бе до 30 деца да бъдат в І-ва и ІІ-ра група, а в ІІІ-та и ІV-та до 32.Също така бе утвърден и броят на учениците, който е под минималния за паралелките от І-ви до VІІІ-ми клас, съобщи Радио Благоевград.Приети бяха и отчетите за приходите и разходите, и балансите на 5 общински фирми за изминалата 2013-та година. Най-много разходи към момента има „В и К“- 175 хил.лв., бе оповестено на вчерашното заседание. Да се отпуснат от общинския бюджет 33 хил.лв. за ремонт на скенер в МБАЛ"Рокфелер", решиха още съветниците. Те изчерпаха дневния ред, пожелаха си спокойно лято и ще се видят отново в заседателната зала на общината в средата на септември т.г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"