Областният на Плевен издаде заповед за засилено внимание към водоемите

Близо 30 000 декара земя са застрашени при висока вълна на река Искър

Областният управител на Плевенска област Илиян Йончев издаде заповед до кметовете на общини в близост до реки да организират наблюдение на нивото на водите поради очакваните валежи, съобщават от Областната администрация. Те се задължават своевременно да оповестят органите на изпълнителната власт и населението и да са в готовност за въвеждане в изпълнение на общинските планове за защита при наводнение. Областният управител е поискал от управителя на „Напоителни системи” ЕАД клон „Среден Дунав” – Плевен да разпореди проверка и наблюдение на предпазните диги в опасните участъци. В готовност са и РС ПБЗН и група СД към ОУПБЗН – Плевен за извършване при нужда на съответните аварийно-възстановителни дейности.

Според експертите, в нашия регион наводнение може да се очаква при формиране на висока вълна на река Искър и при разрушаване на предпазните диги. Това би застрашило 28 912 дка земя на територията на общините Червен бряг, Долна Митрополия, Искър и Гулянци и части от селата Чомаковци, Койнаре, Ставерци, Брегаре и Крушовица, а вадата за напояване на град Искър с водохващане при бент „Тульовото” би създала опасност за част от град Искър.

Проверките показват, че засега ситуацията е нормална.