Над 900 семейства от Благоевград искат помощ за първокласници

Над 900 семейства от Благоевград са подали документи за еднократна финансова помощ за първокласник

Издадени са над 600 заповеди за отпускане на средства. Сред необходимите документи, които трябва да се предоставят при подаване на молба са" удостоверение за брутни месечни доходи на семейство за последните 12 месеца, удостоверение, че ученикът е записан в първи клас в съответното училище, удостоверение за раждане и лична карта на родител, информира "Дарик". На облекчени условия трябва да отговарят децата с един родител и децата настанени в приемни семейства или с увреждания. В тези случай следва само да се предоставят документи, удостоверяващи семейното положение или състоянието на детето.
Молби за отпускане на еднократната помощ, която е в размер на 250 лева, се подават до 30 септември, съобщават от Общинска администрация. Заявления могат да се получат от деловодството в община Благоевград, като готовите документи се подават отново там.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"