Няма спрени от експлоатация обекти

Наказателни постановления за 500 лв. е издала здравната инспекция

При проверките на Регионална здравна инспекция - Плевен по дейността на държавния здравен и противоепидемичен контрол не са създадени актове за установяване на административни нарушения, съобщават здравните инспектори. Няма и спрени от експлоатация обекти. Издадени са 4 наказателни постановления на обща сума 500 лв.

През отчетния период в Плевенска област са извършени 179 проверки. Издадени са 5 предписания за подобряване  на хигиенното състояние на 5 от проверените обекти. Издадено е 1 хигиенно заключение по проекто - сметна документация, постъпило за разглеждане в инцпекцията. Дадени са 3 становища за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен