Срокът за молбите за целева помощ на първокласниците е до края на септември

Животът

22-08-2014, 19:33

Автор:

Веселина Кирилова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Над 900 семейства от Благоевград искат помощ за първокласници

Средствата са в размер на 250 лева

До 30 септември 2014 г.  в Социално подпомагане - Плевен ще се приемат молби-декларации за еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2014/2015 г.

С Постановление на Министерския съвет № 177 от 27.06.2014 г. размерът на тази помощ е определен на 250 лева.

Припомняме, че право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби-декларациите се подават по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"