Застрахователите - най-високо платени в Плевен

Държавните длъжности - на трето място

В Плевен и региона най-високо средно месечно възнаграждение през второто тримесечие на тази година са получили наетите по трудов договор във финансовите и застрахователни дейности. Това показват данните на Териториалното бюро в Плевен на Националния статистически институт, съобщава БТА. В тази сфера средният размер на заплатите е достигнал 1 173 лв. Ангажираните в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива получават средно с 40 лева по-ниски заплати - 1 133 лв. На трета позиция са служителите от държавното управление със средно месечно възнаграждение от 818 лв. Според актуалната класация заплатите на наетите по трудови договори в добивната промишленост са средно месечно 804 лв., в "Хуманното здравеопазване и социална работа" - 752 лв., а в сферата на образованието - 752 лв. Като цяло през второто тримесечие на т.г. работна заплата за област Плевен се е увеличила спрямо първото с 4 на сто като е достигнала 617 лв. месечно - за обществения сектор 729 лв., а за частния - 565 лева. В региона към края на юни са наети по трудови договори 59 500 души, което с един процент повече в сравнение с края на март, според данните на НСИ.