"Бяла вода", но негодна

Изследват водата в селата

По микробиологични и химични показатели са изследвани 11 проби питейни води от 10 населени места, които са изследвани по показателите на постоянния мониторинг, съобщават от Регионална здравна инспекция - Плевен. От тях в четири населени местя – с.Бяла вода, с.Любеново, с.Стежерово и с.Божурлук, пробите са показали несъответствие по микробиологични показатели. От страна на ВиК дружеството, по разпореждане на РЗИ, е извършена промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа за привеждане на качествата на водата в съответствие със здравните изисквания. Извършени са и контролни лабораторни изследвания, доказващи ефективността на проведените мероприятия и че качествата на водата са приведени в съответствие с изискванията на Наредба №9. Към настоящия момент няма риск за здравето на населението. На отговорните лица са съставени актове за административни нарушения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен