Ще търсят подземни богатства в местностите "Маркова могила" и "Пладнището"?

Ще се проучва възможността за добив на подземни богатства на две места в Плевенска област

Правителството одобри издаването на три разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства. Две от тях са за строителни материали и са за дейности в плевенско. Те ще бъдат предоставени за срок от по една година на „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД и „ПСТ Плевен” ЕООД. Дружествата ще проучват площите „Пладнището” и „Маркова могила-3”, намиращи се в област Плевен. Общият размер на инвестициите за срока на разрешенията е над 47 хил. лева, а опазване на околната среда и рекултивация са предвидени близо 5 хил. лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен