Топъл обяд за бедни и бездомни хора ще дават в Никопол

Общината продължава проекта „Обществена трапезария”

От месец октомври 2014 г. Община Никопол продължава реализирането на проект за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”, съобщават от Общината. Топлият обяд, който включа супа, основно ястие и хляб, ще се предлага в делнични дни от 11.30 ч. до 13.00 часа за периода 01.10.2014г. – 31.12.2014 г. Безплатната храна ще се приготвя в базата на Домашен социален патронаж гр. Никопол и филиала в с. Новачене.

Потребители на социалната услуга могат да бъдат: Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на ЗСП; Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; · Скитащи и бездомни деца и лица. Желаещите да ползват услугата „Обществена трапезария” подават заявление-декларация по образец до кмета на Община Никопол в Центъра за услуги и информация на граждани при Общинска администрация – Никопол и в Кметство с. Новачене.

Приемът на документи ще се извърши в периода 12.09. –24.09.2014 г., всеки делничен ден до 14.00 часа. Приемат се само коректно попълнени документи. Окончателният подбор на кандидат – потребителите ще бъде направен от Комисия, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” Никопол. Списък с одобрените лица ще бъде поставен на информационните табла в Общинска администрация – Никопол и в Кметство с.Новачен, уточняват от Общината.