Ще интергрират младите роми чрез изкуство

Кръглата маса ”Интеграция на децата и младите хора от ромски произход чрез изкуството – мисията възможна” откри Областният управител

Областният управител арх. Бойко Балтаков откри днес кръглата маса на тема: ”Интеграция на децата и младите хора от ромски произход чрез изкуството – мисията възможна”. Тя бе организирана от Сдружение „Плевенски Обществен фонд – ЧИТАЛИЩА”, с цел да представи публично резултатите от проекта „Следвай мечтите си!”, финансово подкрепен от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС и ЕСФ, изпълняван от организацията в партньорство с НУ”Христо Ботев” – град Левски.

„Останах приятно впечатлен от идеята да използвате универсалния език на изкуството при реализацията на вашия проект. Приветствам идеята да провокирате дискусията по приобщаване на ромските деца и преодоляване на проблема с ранното им отпадане от образователната система. Защото образователната система е ключът и най-важната предпоставка за цялостния процес за интегриране на ромската общност” каза Областният управител при откриване на дискусията в която участваха представители на общините и читалищата в областта, на училища, работещи с ромски деца. Той подчерта, грижа на държавата и обществото е подпомагането на всички ромски деца и студенти от ромски произход, за да не се чувстват сами в приобщаването им към новото модерно общество и допълни, че ще се радва, ако действително процеса се ускори. „Убеден съм, че изпълнението на този проект и днешната среща ще съдейства да се обменят информация и добри практики между заинтересованите страни в процеса на интеграция на ромите”, каза в заключение областният управител арх. Бойко Балтаков.