Професор от Анкара ще изнася лекции в МУ-Плевен

Професор от Медицинския университет в Анкара ще изнася лекции пред студенти медици в Плевен през следващата седмица

Професор Биргюл Пийал от Медицинския университет в Анкара ще изнася лекции пред студенти медици в Плевен през следващата седмица, предава БТА. Тя ще гостува от 29 септември до 3 октомври по линия на европейската програма "Еразъм" във факултета "Обществено здраве" на висшето училище. Проф. Пийал ще говори пред студенти от различни специалности на англоезично и българоезично обучение, ще има срещи с академичния състав и ще присъства на практически занятия на български преподаватели. "Здравни индикатори, основни здравни проблеми и здравна политика в Турция" е първата й лекция утре. След това ще говори по теми, свързани с контрола на рисковите фактори на стила на живот, законодателството против тютюнопушенето в Турция, превенцията и контрола на сърдечно-съдовите заболявания, програмата за превенция на затлъстяването в Турция. Ректорът на университета в Плевен проф. д-р Славчо Томов ще връчи почетен сертификат на проф. Пийал в знак на благодарност за сътрудничеството между двата университета на 1 октомври от 14.00 ч. в зала "Амброаз Паре".