Търсят се 99 съдебни заседатели за Районен съд - Плевен

Общински съвет - Плевен обяви подбор на 99 кандидати за съдебни заседател

Общински съвет – Плевен ще търси 99 кандидати за съдебни заседатели, които да участват в разглеждането на дела в Районен съд – Плевен.

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Всички кандидати трябва да подадат заявлението си от 6 октомври до 6 ноември.

Кандидатите, които вече имат опит и са били съдебни заседатели, могат да прилагат към посочените документи и мнение на съответния съд за работата им. Документите се приемат в деловодството на Общински съвет - Плевен, стая 35, етаж 2.

Повече информация вижет тук.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"