Изтича срокът за втора вноска на местни данъци

Дължимите суми могат да бъдат заплатени на каса в Отдела или по банков път по сметка на Община Плевен

Отдел „Местни данъци и такси” към Община Плевен напомня на собствениците на движимо и недвижимо имущество, че на 30 октомври 2014 год. изтича срокът за заплащане на втора вноска за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. Дължимите суми могат да бъдат заплатени на каса в Отдела или по банков път по сметка на Община Плевен.

Работното време на Отдел „Местни данъци и такси” за плащания е от 8,30 ч. до 16,30 ч., без прекъсване. Ако има желаещи да заплатят в края на работното време те ще бъдат обслужени.

Плащанията се извършват на гишета от 1 до 6. Ако задължението не се заплати, считано от 31 октомври ще се начислява лихва за просрочие върху дължимото за 2014 год. в размер на основния лихвен процент плюс 10 пункта наказателна лихва. Ежедневно на разположение на клиентите при възникнали въпроси относно прилагането на данъчното законодателство в сферата на местните налози е ръководният екип на отдел „Приходи от местни данъци и такси” – Маргарита Бахнева-Антонова –началник отдел, Огнян Иванов – началник сектор „Ревизии” и Мария Недялкова – началник сектор „Обслужване”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен