Изследваха водата в седем населени места в Плевенско

Няма отклонения в пробите

По микробиологични и химични показатели са пробонабрани и изследвани 14 проби питейни води от 7 населени места в Плевенско, които са изследвани по показателите на постоянния мониторинг. От тях няма проби, показали отклонения от изискванията на Наредба No9/ 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщава РЗИ-Плевен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен