Дисциплинират жителите на Плевен с глоби от 10 до 50 лева

Глобата няма да подлежи на обжалване и нейното погасяване ще е задължително

С приетите на вчерашното заседание на местния парламент промени се дава възможност за налагане на минимална глоба с фиш в размер от 10-50 лв. при прилагане на административно наказателните разпоредби на действащите към момента наредби на Плевенския общински съвет. До този момент в тях не бе предвидена възможност за налагане на този наказателен способ. Промените са съгласувани с чл.39 , ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания.

Общинският съветник от ПП ГЕРБ Любка Костова изрази подкрепата си към направените предложения. Тя изрази убеденост, че въвеждането на санкция с фиш ще подейства дисциплиниращо на нарушителите още повече, че глобата не подлежи на обжалване и нейното погасяване е задължително.

"Това ще даде възможност контролните органи сами да преценяват в кои случаи да се налага по лекия състав, т.е. издаването на фиш и в кои по-тежката санкция.”, каза Любка Костова.

По нейно предложение в текста към предложението бе направена корекция, с която се указва, че в случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им на мястото на нарушението контролните органи налагат с фиш глоба в размер на 10-50лв. Това уточнение, по думите на Любка Костова, ще предотврати съмненията в кои случаи ще бъдат налагани тези санкции и в кои по-тежките санкции в общото производство по ЗАНН.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен