Плевенчани ще могат да сменят личния си лекар до края на годината

Здравноосигурените лица трябва да попълнят единствено личните си данни

До края на месец декември плевенчани ще могат да сменят личния си лекар. За да стане това е необходимо попълване на регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. Не се счита за необходимост да се уведоми досегашното джипи, поради извършваната смяна по служебен път. Здравноосигурените лица трябва да попълнят единствено личните си данни, като останалата информация се вписва от новоизбрания лекар. Пациентите от Плевен имат право да изберат общопрактикуващ лекар на територията на цялата страна, не само от региона.

Условието за смяна е, че само при наличие на договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) един лекар може да бъде избран за джипи. Неговото име и данни се вписват в здравната книжка, която остава у пациента, а номерът й се вписва в регистрационната форма за постоянен избор. Новият общопрактикуващ лекар е длъжен да поеме задълженията си от датата, на която е осъществен изборът му.

Смяна на постоянния си личен лекар всеки може да направи през два от месеците в годината - юни и декември. Има възможност и за избор на временен лекар по всяко време на годината, когато здравноосигуреният живее в различно от постоянното населено място за повече от 1 месец - но не повече от 5 месеца.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен