Над 4000 души са пренощували в Плевенско през октомври

Приходите от нощувките са на стойност 319 хил. лв

От Националния статистически институт (НСИ) са отчели статистика във връзка с дейността на местата за настаняване през октомври 2014 г. Тогава общо за страната са функционирали почти 2000 места за настаняване – хотели, мотели, къмпинги, хижи и др. места за краткосрочен прием. В сравнение с октомври 2013 г. общият брой на местата за настаняване в страната тогава се увеличава с 1.9%, а на леглата в тях - с 3.5%.

В област Плевен за месец октомври 2014 статистиката сочи, че са функционирали 26 места за настанявания. Броят на леглата в тях е 1244. Общият брой на нощувките е 7 234 във всички места за настаняване в Плевен, от които 1 325 са реализирани от чужденци.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване достига 4 048, като от тях 576 са чужденци.

Приходите от нощувки през октомври 2014 г. достигат 319 хил.лв., а приходите от чужденци през този период са 79 хил. лв.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"