Близо 2800 именици в Плевен празнуват днес

Повод да черпят имат: Йордан/ка, Богдан/а, Богомил, Богиня, Бистра, Божидар/а, Богдан, Божан/а и др.

Библейското име Йордан е едно от най-често срещаните в българските земи. Свидетелства за честването на този празник има още от 2 век. До 4 век той бил празнуван заедно с Рождество Христово. Поради раждането на Младия бог от плът и кръв, празникът Рождество бил отделен от Богоявление и по-късно църквата приела да празнува двете събития отделно.

В област Плевен общо 780 човека са с това име, а в женския му вариант са 702 дами. Следващото често срещано производно име е Боян – от 269 представители, докато Бояна е само от 63. С името Бистра се казват 124 жени, а Богдан и Богдана са близо 200. Божан пък е само един именник до момента в плевенско.

Освен имениците днес празнуват и кръщелниците с всички техни приятели и роднини. Днес кумовете гостуват в дома на кумците, като носят дарове на кръщелничетата си. Едно време те са изкъпвали децата на чешмата. В старата традиция кумците щедро гощават кумовете си, на които българската народна традиция приписва древни покровителствени и свръхестествени магически качества.