Плевен посреща "Фолклорна плетеница 2015"

Домакин на националния кръг на състезанието за учебната 2014-2015 година е РИО - Плевен

Националното състезание „Фолклорна плетеница“ за ученици от IV, VII и ХI-ХII клас се организира от Министерство на образованието и науката съобразно регламента, разработен от Националната комисия. Домакин на националния кръг на състезанието „Фолклорна плетеница“ за учебната 2014-2015 година е РИО - Плевен.

Националното състезание „Фолклорна плетеница“ е ученическо състезание по хореография за ученици в IV, VII и ХI-ХII клас. То дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, придобити в края на всеки етап на основната, прогимназиалната и гимназиалната образователна степен - профилирана подготовка. „Фолклорна плетеница“ съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по хореография в задължителноизбираемата и профилираната подготовка и създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда. Разговорът с комисията по поставена тема предполага свободно боравене с основни знания за българското танцово изкуство в рамките на учебните програми по хореография. Оценяваните компетентности на учениците са компетентностите, базирани в утвърдените програми за задължителноизбираема подготовка, както и ДОИ за учебното съдържание в профилираната подготовка по хореография. Оценяват се и проявените творчески способности.

Националното състезание е в два кръга, като в първи кръг се провежда само първи етап, а във втори - двата етапа в реално време и е практически ориентирано чрез представяне на участниците в указано облекло. Учениците демонстрират умения, обединени тематично и съобразени с учебното съдържание. Хората са по избор и преценка на учителя хореограф. Съпроводът може да е на жива музика или на CD.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"