Забраняват зеленчуковите градинки в междублокови пространства

Не може и да се складират дърва под балкони

На първата си сесия за годината Великотърновският общински съвет ще направи промени в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на общината, припомни на честота 98 мегахерца Общинското радио в старата столица. С промените се забранява изграждането на зеленчукови градини или ограждането на междублоковите пространства - общинска или държавна собственост. Забранява се и складирането на дървен материал или други вещи под балкони, тераси и в междублоковите пространства. Всички собственици се задължават да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, както и такива, които представляват опасност за здравето, живота и имуществото на гражданите и ще са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка. На територията на Община Велико Търново се забранява отсичане; кастрене; изкореняване или увреждане на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им. Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот ще става с подаване на заявление от собственика или съсобствениците на имота. Всеки собственик на имот в режим на етажна собственост, желаещ да бъде премахната дълготрайна дървесна растителност, която влошава условията на ползване на неговия имот, следва да приложи към заявлението протокол от Общото събрание на етажната собственост, със съгласие на над 50% от съсобствениците. 

Промените в Наредбата предвиждат солени глоби за нарушителите. С глоба от 500 до 5000 лв. ще се наказва лице, което разпореди или окастри дълготрайна дървесна или храстова растителност, без писмено разрешение от компетентния орган. За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на Наредбата на виновните лица ще се налага глоба или имуществена санкция от 100 до 500 лв. При повторно извършване на нарушения на разпоредбите на нормативния акт, на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен