Природозащитници се обявиха против удължаването на ловния сезон

Удължаването би поставило страната ни пред два риска, произтичащи от членството ни в ЕС

От Българското дружество за защита на птците (БДЗП) и Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) се обявиха срещу внесеното в 43-то Народно събрание предложение за удължаване на ловния сезон, информираха природозащитните организации. Предложението за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча предлага удължаване на сезона за лов на диви патици и гъски с един месец – до 28 февруари.

Удължаването на ловният сезон през месец февруари би могло да има значително негативно влияние върху световната популация на вида, която се концентрира до 86% в района на езерата (54 000 червеногуши гъски през м. януари 2013 г.). На практика наличието на лов в непосредствена близост до местата на нощуване и хранене ще доведе до повишени енергийни загуби при гъските и ще препятства натрупването на достатъчно хранителни запаси за успешен размножителен сезон.

В заключение в становището се изтъква, че евентуалното удължаване на ловния сезон би поставило страната ни пред два риска, произтичащи от членството ни в ЕС - Започване на наказателна процедура за нарушение на Директивата за птиците (при предишни опити за удължаване на ловния сезон през 2008 и 2011 г. ЕК предприе мерки за предупреждение на правителството) и - Компрометиране на агроекологичната мярка за зимуващите гъски и евентуално възстановяване на средства от бюджета. Фермерите, които са получили средства по нея (досега над 5 милиона лева) са поели 5-годишен ангажимент и получават плащания всяка година.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"