Стотици земеделци се срещнаха с Десислава Танева в Славяново (Снимки)

Те се възползваха от уникалната възможност да поставят лично своите въпроси

По покана на народния представител Владислав Николов, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, областният управител на Плевен Ралица Добрева и експерти от МЗХ се срещнаха със земеделски производители. Срещата бе инициирана по време на изнесената приемна на депутата Владислав Николов и председателят на групата общински съветници в местния парламент Мартин Митев, този понеделник в Славяново.

Огромен интерес предизвика срещата с министър Танева. Над 100 земеделски производители от Славяново и региона се възползваха от уникалната възможност да поставят своите въпроси лично пред министъра и да получат веднага компетентен и изчерпателен отговор на тях.

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева поясни, че с приетата на Министерски съвет Програма за развитие на селските райони 2014-2020 се планира отваряне в края на март на мярка 4.1 – инвестиции в земеделски стопанства. „Искам да кажа, че кампанията, която започва от първи март е първа по нови схеми, които ги нямаше в стария програмен период с условието за правно основание.”, каза министър Танева. Тя обяви пред земеделските производители, че вчера в парламента са минали и Законът за земеделските производители и този за собствеността. Министър Танева представи и своите мотиви за прилагане на правното основание за собствеността на земи. Целта е в края на 2015 всеки земеделски производител в съответен вид производство - плодове зеленчуци или животновъдство, при запазване на сегашните обеми или покачване в малък процент не повече от 10, да получи за тази година по-високо плащане.

Експертите на Министерство на земеделието и храните направиха кратка презентация на програмата за развитие на селските райони, след което министър Танева отговори на всички поставени от земеделските производители въпроси. Срещата продължи повече от два часа и бе оценена като изключително полезна от участниците в нея.