Плевенски прокурори завършиха обучение по английски на ниво “C1”

След успешно издържани изпити, на прокурорите бяха връчени сертификати за владеене на езика

Служителите от Плевенските прокуратури - Иво Радев - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура в Плевен, Снежана Георгиева и Николай Пачевски - прокурори от Окръжна прокуратура, Владимир Николов - Районен прокурор на Районна прокуратура, Венцислав Фердинандов и Дияна Мицканова - прокурори в Районна прокуратура - завършиха пет месечен интензивен курс по английски език.

Курсът е организиран от Националния институт на правосъдието на Република България, съвместно с Нов български университет. Той се състоя в рамките на Оперативна програма Административен капацитет, Проект „Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”.

След успешно издържани писмен и устен изпит, на прокурорите бяха връчени сертификати за владеене на английски език, ниво „С 1” според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен