Сериозно замърсяване на градската среда отчетоха в Никопол

Общината ще търси отговорност от нарушителите

Сериозно замърсяване на градската среда в Никопол, отчетоха от администрацията. Според съобщение на сайта на общината то е причинено от изхвърлянето на битови и животински отпадъци на нерегламентирани за това места в града и на територията на общината.

От Общинската администрация призовават изхвърлянето на битови и други отпадъци да се извършва само на определените за целта места. Също така собствениците на жилищни и стопански сгради, магазини, заведения за обществено хранене и домашни животни да предприемат действия за почистване на прилежащите към имотите им терени.

"На нарушителите ще бъде търсена отговорност съгласно Наредба № 1 на Общински съвет – Никопол", се посочва в съобщението.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен