В Община Никопол проведоха обучение за работа с деца с различни интереси

Обсъдиха интерактивните методи за адаптиране на информацията към децата

На 14 и 15 март в Трявна се проведе обучение на педагогическите специалисти от детските градини в община Никопол на тема „Интерактивни методи за работа с деца. Множествена интелигентност“.

Обучението бе организирано от Община Никопол. Доцент д-р Ицка Дерижан – преподавател в Бургаски свободен университет и обучител в семинара. Тя даде конкретни педагогически насоки за работа с деца в разнородни групи, както и примерни интерактивни методи за адаптиране на информацията към децата с различни интереси и способности.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен