По-ефективна защита на пострадалите от домашно насилие ще обсъждат в Плевен

На 25 март ще се проведе пресконференция по темата

Сдружение „Център Отворена врата” – Плевен в партньорство с Фондация „Български център за джендър изследвания” - София стартирха в края на месец февруари 2015 г. реализацията на проект "Обединени за справедливост”- Създаване на партньорска мрежа за сигурност и ефективна правна защита срещу домашното насилие и насилието основано на пола в градовете Плевен, Велико Търново и София.

На 25 март ще се проведе и пресконференция по темата в града на Панорамата. Златка Мачева - председател на Управителния съвет на Сдружение Център "Отворена врата" - Плевен, Ивелина Решетарова-Колева - психолог в Център "Отворена врата", представители на полицията, прокуратурата и социалните институции ще говорят по въпроса в пресклуба на БТА.

Проектът е финансиран от Министерство на правосъдието на РБългария, по реда на чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие и е с продължителност 18 месеца.

Основните цели са насочени към постигане и осигуряване на: По-ефективна защита на пострадалите от домашно насилие лица, чрез подобрен достъп до правосъдие и повишаване качеството на правосъдието за пострадалите чрез полагане на основите за постоянно обучение чрез интердисциплинарен подход; Премахването на стереотипите, включително джендър стереотипите, обгръщащи домашното насилие и насилието основано на пола; Развитие на устойчива партньорска мрежа за сигурност и ефективна правна защита срещу домашното насилие и насилието основано на пола в градовете София, Плевен и Велико Търново.

В рамките на проекта ще бъдат проведени семинарни обучения за повишаване капацитета на 80 магистрати в трите града по прилагане на Закона за защита от домашното насилие, подобряване и хармонизиране на съдебната практика, в т.ч. и с международните стандарти.

Проектът ще допринесе за по-ефективно прилагане на системите за интервенция и защита на пострадалите от домашно насилие лица, както и за повишаване на качеството на програмите за извършители на домашно насилие, с цел предотвратяване на бъдещо насилие, рецидиви и ревиктимизация на пострадалите.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия