Геозащитно съоръжение ще защитава Никопол от високите води на Дунав

Основните строителни дейности ще се извършват на територия от 1290 м по поречието на Дунав

На 7 април в Никопол направиха първа копка на строителните дейности за изграждането на един от най-крупните обекти на територията на общината - геозащитно съоръжение по брега на река Дунав. Същото ще бъде изградено в рамките на Проект ” Предотвратяване на риска от наводнения отрека Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“. Разработването и реализирането на проекта е резултат от усилията на местната власт през последните години.

Предвид сериозните проблеми, които създават високите води на река Дунав за населението, Общински съвет – Никопол още през 2009 г. взе решение Общината да участва с Проект за европейско финансиране, който днес е факт. Участие в събитието взеха гости от град Турну Мъгуреле, водени от Флорин Кристя - Зам.- кмет на Общината, общински съветници, представители на фирмата строител, ръководители на институции, кметове на населени места и граждани.

Общият бюджет на проекта е 4 850 856 евро, от които 84,82% са осигурени от ЕФРР, 13% от румънският и българският държавен бюджет и 2,18% от собствен принос на бенефициентите.

В допълнение на изграждането на геозащитната стена, в рамките на проекта е предвидено и първоначално залесяване на 56,000 хектара неземеделски земи в землището на Община Никопол.

Основните строителни дейности ще се извършват на територия от 1290 м по поречието на р. Дунав в регулацията на Никопол, където ще бъде изградена шпунтова стена на 80 см зад съществуващата корона. Символичната „Първа копка„ направиха кметът Емил Бебенов, зам.-кмета на Община Турну Мъгуреле и инж. Емил Станчев - ръководител на обединение „Поис Дунав 2015” изпълнител на обекта.

Проектът, който ще приключи в края на 2015 г. ще реши някои много важни за региона проблеми, а именно: ще допринесе за предотвратяване на ерозирането на Дунавския бряг и осигуряването на ефективна защита от наводнения, за повишаване на техническия и стратегически капацитет на органите на местната власт за съвместно управление на Стратегията за превенция на наводнения, за повишаване на информираността относно опазване на околната среда и защита на местното население от наводнения,което са и специфичните цели на проекта.

Изпълнението на дейностите по проекта ще окаже положително въздействие върху околната среда и опазването на общественото здраве.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен