Кметът на Червен бряг подписа споразумение за услугата „Личен асистент“

Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534, 16 лева

На 24 март кметът на Община Червен бряг подписа споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа„ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи”. Проектът е по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване„ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020„.

Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534, 16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Програмата за личните асистенти ще се предоставя в национален мащаб на принципа „индивидуален бюджет“ и по този начин надгражда проект „Подкрепа за достоен живот“ и осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата на уязвимите групи. В продължение на 10 месеца на нуждаещите се в община Червен бряг ще се предоставя услугата „Личен асистент“ в рамките на 10 200 часа месечно.

Ръководството на Община Червен бряг и екипът за управление на Проекта създаде необходимата организация за нормално протичане на приема на документи от кандидатите за потребители на услугата и от кандидатите за лични асистенти. Служителите от Дирекция „Социално подпомагане“ своевременно посещават кандидатите за потребители на услугата, за изготвяне на индивидуалните оценки на всеки от тях.

От 14-ти до 20-ти април е срокът за разглеждане на подадените заявления от кандидатите за потребители на услугата и от кандидати за лични асистенти, за да се направи съответния подбор. Вече се проведоха и първите интервюта с подалите заявления за лични асистенти. Одобрените кандидати ще преминат след това и през специално обучение.

Списъците с класираните кандидати за потребители на услугата и с одобрените кандидати за лични асистенти ще бъдат обявени на интернет страницата на Общината, както и на информационно табло в сградата на общинската администрация. Очаква се предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ да започне от началото на месец май 2015 г. Кандидатите, които желаят да бъдат включени в Проекта за ползване на лични асистент, но не са успели да подадат документи, ще имат възможност да се включат във втория етап на приемане на документи, който ще е 15 работни дни – от 22 юни до 10 юли включително.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"