Малчугани се социализират успешно с приятни занимания

Всички тези дейности са насочени към успешната интеграция на децата

Община Плевен информира, че настанените неотдавна в Центъра от семеен тип на ул. „Бяло море” 11 деца са записани и посещават редовно детска градина, подготвителен клас или училище съобразно възрастта си.

В свободното си време малчуганите имат възможността да се посветят на редица занимания по интереси. Част от тях са се насочили към школи по музика, изобразително изкуство и скулптура при Центъра за работа с деца. Останалите са ангажирани с различни дейности в Арт център - Плевен. За момче с изявена музикална дарба е осигурена индивидуална подготовка за кандидатстване в Националното училище по изкуствата „П. Пипков”. Остава време и за разходки и игри. Всички тези дейности са насочени към успешната интеграция на децата, лишени от родителски грижи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен