Официално: 101 978 са жителите на Плевен

Градът е сред тези с най-голямо намаление на населението през изминалата година

Текущата демографска ситуация в страната се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата и детската смъртност. Като положителни тенденции през 2014 г. могат да се отбележат увеличаването на броя на живородените деца и нарастващата средна продължителност на живота на населението.

Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души. 101 978 са жителите на Плевен, сочат данните на Нaционалният статистически институт. Това все още държи градът на Панорамата на седмо място по големина в страната.

През 2014 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) ( - 1. 2 ‰), Сливен ( - 2.5 ‰) и Кърджали ( - 2.6 ‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 15.2 ‰, следвана от областите Монтана ( - 12.8 ‰ ) и Габрово ( - 11.6 ‰ ). Над минус 10.0 ‰ е и естественият прираст в областите Плевен, Враца, Ловеч, Кюстендил и Перник.

Годишните данни за населението и демографските процеси през 2014 година бяха представени на пресконференция в НСИ.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия