616 сватби в Плевенско през 2014-та, разводите са 380

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“

Регистрираните юридически бракове през 2014 г. са 24 596 - с 2653 повече спрямо предходната година, сочат годишните данни на НСИ за населението и демографските процеси през 2014 година.

От всички регистрирани бракове 76.3 % (18 756 ) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 5840 брака. През 2014 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.6 и 27.5 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.3 години при мъжете и 0.2 години при жените.

Областта с най-много бракове на 1 000 души от населението е Кърджали (4.8 ‰), следвана от областите Търговище (4.5‰), Разград и Добрич - по 4.3‰. Най - нисък е коефициентът на брачност в областите Видин - 1.7 ‰ , и Враца - 2.0 ‰.

Броят на разводите през 2014 г. е 10 584 и е с 324 по - малък от този през 2013 година. От всички прекратени бракове 82 .0% се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (6 2.6 %), следват причините „несходство в характерите“ ( 2 7.4 %) и „фактическа раздяла“ (7.5%).

В Област Плевен сключните бракове през 2014 г. са били 616, а бракоразводите 380.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия