Запорират сметките на 8000 фирми за неплатен корпоративен данък

През настоящата година 9170 фирми са подали декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане в офисa в Плевен

Банковите сметки на над 8000 фирми в страната с невнесен в срок корпоративен данък за близо 10 млн. лв. могат да бъдат запорирани, ако до седмица не платят дълга си или не представят обезпечение. Става дума за деклариран, но невнесен в законовия срок до края на март корпоративен данък от фирми, регистрирани в цялата страна, известяват от НАП.

През настоящата година 9170 фирми са подали декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане в офис на НАП Плевен, което е с над 680 броя повече от предходната 2014 година. Сред дружествата с регистрация в офис Плевен и декларирали данък за довнасяне 831 са задължените лица до момента с просрочен корпоративен данък по годишна данъчна декларация за финансовата 2014 година.

Преди да започне принудителното изпълнение от НАП ще осъществят контакт с представител на фирмата по телефона. От колцентъра на приходната администрация ще разяснят на длъжника възможностите за плащане и рисковете от неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото на дружеството да бъде изнесено на публична продан.

Припомняме, че законът допуска по изключение и плащане на части при временни финансови затруднения, но за целта длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в НАП, да представи обезпечение и погасителен план, поемайки задължение заедно със старите, да покрива и всички нововъзникващи задължения към бюджета.

НАП предлага електронна справка за задължения на сайта си, като за целта е необходим електронен подпис или безплатният персонален идентификационен код (ПИК).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен