Община Никопол осигурява безплатна храна в домове

Търсят се потребители на социалната услуга

Община Никопол ще реализира Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и подкрепата на Европейския съюз.

Топлият обяд - супа, основно ястие и хляб, ще се предлага в делнични дни за периода 04.05.2015 г. – 30.09.2015 г. Безплатната храна ще се приготвя в базите на двата Домашни социални патронажа в гр. Никопол и в с. Новачене.

Потребители на социалната услуга могат да бъдат: лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за индивидуалност, социални и наследствени пенсии/.

Желаещите могат да подават заявление-декларация по образец до кмета на Община Никопол в Центъра за услуги и информация на граждани при Общинска администрация – Никопол и в Кметство с. Новачене. Приемът на документи ще се извърши в периода 20–28 април, всеки делничен ден. Приемат се само коректно попълнени документи. Окончателният подбор на кандидат–потребителите ще бъде направен от Комисия, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” Никопол.

Списък с одобрените лица ще бъде поставен на информационните табла в Общинска администрация – Никопол и в Кметство с. Новачене.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"