Ще обсъждат доклада за ОВОС за автомагистрала "Хемус" и в Плевен

Общественото обсъждане ще се проведе на 1 юни

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) ще проведе срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Доизграждане на автомагистрала "Хемус" (Ябланица - Белокопитово)”. Срещите за обществените обсъждания ще се проведат в няколко града, а тази в Плевен ще е на 01.06.2015 г. от 10:00 часа, в Общинска администрация, гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2, Актова зала, ет. 1.

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са обществено достъпни на интернет страницата на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” http://www.ncsip.bg/, в съответните общински администрации, както и в МОСВ, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Русе и РИОСВ – Шумен. Това информира Министерството на регионалното развитие и благоустройството.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"