КНСБ препоръчва създаването на култура за здраве и безопасност на работното място

В Плевен е регистрирано намаление на трудовите злополуки

По повод Международния ден на загиналите и пострадали при трудови злополуки Областното ръководство на синдиката КНСБ и ръководството на Областната инспекция по труда проведоха пресконференция в пресклуба на БТА. Беше представено актуалното състояние на проблемите на безопасността на труда в региона на Плевен, както и мерките, които се предприемат, за да не се допускат нарушения и инциденти.

„За 28 април Международната организация определи темата за Световния ден за безопасност и здраве при работа. За тази година възловата дума е „Култура на превенция по безопасността“. По данни на Международната организация на труда (МОТ) всяка година повече от 150 милиона трудови хора по света претърпяват трудови злополуки или се нареждат сред професионално заболелите граждани на планетата. Повече от 2 милиона и 200 хил работници умират ежегодно в резултат на трудови злополуки и професионална болест“, коментира председателят на КНСБ - Плевен Янчо Андонов.

Той поясни, че следващата стъпка е да се осъществи оценка на риска и да се отбележат превантивните мерки с оглед управлението на тези рискове. „В тази връзка КНСБ препоръчва въвеждането на системи за управление на безопасност и здраве при работа на фирмено и национално ниво. 28 април е повод отново да се препоръча създаването и поддържането на превантивна култура за здраве и безопасност на работното място, при която правото на безопасни и здравословни условия се спазва на всички нива. По този повод и КНСБ призовава всички работещи да помислят за безопасните условия на труд, да направят всичко възможно за тяхното подобряване и превенция срещу инцидентите и болестите на работното място не само на 28 април, но и през цялата година“.

В навечерието на този ден трябва да посочим, че България не прави изключение от мрачната световна статистика на трудовия травматизъм. За периода 1990-2014 г. 3313 български работници са загинали при трудови злополуки. За същия период трайно инвалидирани са 1768 работника. Икономиката на страната е загубила над 8 милиона и половина човеко-дни и няколко стотин милиона евро непроизведен брутен национален продукт. От общия брой най-много трудови злополуки са станали в следните икономически дейности: държавно управление 183; сухопътен транспорт – 169; търговия на дребно – 149; производство на метални изделия – 115; хуманно здравеопазване 111; образование – 106 и т.н. В различните сектори на строителството са регистрирани общо 215 трудови злополуки. Наблюдават се и три тенденции едновременно за страната. Едната от тях е запазване на броя на трудовите злополуки в някои области – Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Сливен Търговище, Хасково и Ямбол. Увеличаване на злополуките има в София, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Пловдив, Силистра и Шумен. Намаляване на трудовите злополуки е отчетено в Благоевград, Видин, Габрово Кърджали, Ловеч, Плевен, Перник, Разград, Русе, Смолян и Стара Загора. Една от причините е намаления капацитет на предприятията поради икономическата криза, но не бива да се пренебрегва и ролята на инспекцията по труда“, допълни председателят.

В края на обзора от КНСБ подчертаха, че трудовите злополуки с летален изход за 2014-та и началото на 2015-та за страната са 127, като повече от 60 % от тях са при ПТП-та. За първите месеци на 2015-та са станали общо 677 трудови злополуки.