ДФСГ "Интелект" ще отбележи своята 25-годишнина с редица мероприятия

"Среща на поколенията" и концерт в театъра са сред акцентите за задаващия се празник на гимназията

Държавна финансово-стопанско гимназия "Интелект" ще отбележи с редица мероприятия своята 25-годишнина, научи Plevenutre.bg.

Сред акцентите ще са Тържествена "Среща на поколенията", която ще се състои на 8 май от 19 часа в хотел "Ростов". На нея се очаква да присъстват много от завършилите гимназията през годините, вече успели в своята професионална реализация млади хора, а също така преподаватели и директори, оставили част от своя опит и дали много за израстването на ДФСГ ”Интелект” като едно от най-желаните училища в региона.

По повод юбилея на гимназията е предвиден и концерт, който ще се състои на 11 май от 9.30 часа в ДКТ "Иван Радоев".

Програмата за честването на 25-годишнината включва и няколко любопитни ученически инициативи. На 4 май ще се проведе състезание "Аз обичам България" с ученици от 9 клас във физкултурния салон. На следващия ден единайсетокласници ще дебатират "За и против ученето в чужбина" в зала "Европа". На 7 май ще се състои Седми общоучилищен панаир на бизнес проекти под надслов: "Знаем, можем, правим" с ученици от 9 клас в Английския двор. За 8 май е планувано състезанието "Познавате ли Европейския съюз" в зала "Европа" с ученици от 8, 10 и 11 клас.

През своето 25-годишно съществуване ДФСГ "Интелект" се утвърди като елитно училище, което осигурява задълбочена икономическа, чуждоезикова и общообразователна подготовка, осъществявана от висококвалифицирани преподаватели чрез прилагане на съвременни и интерактивни методи и модели на обучение. Школото има традиции в осъществяването и поддържането на интеграционни връзки с много научни институции, висши учебни заведения, предприятия и фирми от държавния и частен сектор.

Последните статистики показват, че всяка следваща година училището расте – все повече ученици имат желание да учат в него. Огромна заслуга за това има и настоящият директор Емил Райков, който умело се справя с предизвикателствата и поддържа духа на гимназията.

Историята

На 15 септември 1990 г. в град Плевен се поставя едно ново начало - ражда се една идея, която няма дори покрив над главата си, няма и силни покровители. Само шепа млади учители-съмишленици, дръзнали да отговорят на предизвикателствата на модерното образование и на новите изисквания на пазара на труда. Създава се Експерименталното средно училище „Интелект” като специализирано средно учебно заведение с икономически профил, което трябва да направи българското средно образование конвертируемо на европейско и световно ниво. Идеята е да се осигури високо равнище на общообразователната, чуждоезиковата и професионалната подготовка, да се формира нов тип икономическо мислене, да се стимулират комуникативните, организационните и иновативните способности на младите хора. Предизвикателство и за учители, и за ученици са нестандартните методи и подходи в организацията на учебния процес, в обучението, оценяването и мотивацията.

С конкурс са приети първите 78 ученици. Обучението започва в три учебни стаи на Лозаро-винарския техникум в града. Оттам започва да се гради едно нетрадиционно общуване между учители и ученици, които не са две страни в краищата на черната дъска, а партньори в безумното начинание да се промени света с интелект, любов и всеотдайност.

Научно-методическа помощ в първите стъпки на училището оказват преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски” и Стопанската академия „Д. А. Ценов” – Свищов, черпи се от добрия опит на сродни училища в Германия, Унгария, Австрия, САЩ.

През годините директори на ДФСГ "Интелект" са били Нина Митева, Стоянка Гечева, Камелия Хаджидосева, Веселка Йоткова, Надежда Петрова, а настоящ директор е Емил Райков.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен