В Червен бряг организират крос за Деня на българския спорт

Подготвени са много награди и приятни изненади

Община Червен бряг, съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, организират крос по повод 17 май – Ден на българския спорт. В него могат да участват ученици от 3 до 10 клас. Мероприятието ще се проведе на 18 май от 14 ч. на Градския площад.

Желаещите могат да се записват в стая 403 на Общинска администрация или на място 30 минути преди състезанието. Подготвени са много награди и приятни изненади.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен