Община Никопол започна акция по извозване на битовите отпадъци

Осигуряват контейнери за изхвърлянето и на строителни отпадъци

Ръководството на общинска администрация - Никопол съобщава на жителите на града и селищата от общината, че от 13 май - сряда, започна по график ритмичното извозване на битовите отпадъци в района.

„За спазване условията за безопасни условия на труд и за безаварийното използване на техниката за сметосъбиране, молим гражданите: - да изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта контейнери; - след поставяне на битовите отпадъци да бъдат затваряни капаците на контейнерите, за да не се дава възможност за разнасянето им по улиците и зелените площи; в контейнерите за битови отпадъци да не изхвърлят строителни материали и животински отпадъци“, се споменава в съобщението.

Общинска администрация – Никопол при необходимост и след предварителна заявка от страна на граждани може да осигури контейнери за изхвърлянето на отпадъци от строителна дейност в частни имоти.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен