Три села в Плевенско са пили замърсена вода

Изследвани са 9 населени места

По микробиологични и химични показатели са пробонабрани и изследвани 9 проби питейни води от 9 населени места, които са изследвани по показателите на Наредба №9. От тях пробите на три населени места – с. Крушовица, с. Петърница и с. Къртожабене са показали несъответствие по микробиологични показатели. От страна на ВиК дружеството, по разпореждане на РЗИ, е извършена промивка и дезинфекция на водопроводната мрежа за привеждане на качествата на водата в съответствие със здравните изисквания и извършване на контролни лабораторни изследвания, доказващи ефективността на проведените оздравителни мероприятия.

Към настоящия момент няма риск за здравето на населението. На отговорното лице е съставен акт за административно нарушение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен