Община Левски провежда Национален литературен конкурс „Любов, дълг, отечество“

Посвещава се на световноизвестния майстор на късия разказ Дончо Цончев

Първият Национален литературен конкурс "Любов, дълг, отечество" се организира от Община Левски под патронажа на кмета на общината и е част от програмата за тържествата, посветени на 70 годишнината от обявяването на Левски за град. Конкурсът се посвещава на световноизвестния майстор на късия разказ Дончо Цончев, роден на 27 юли 1933 в Левски. Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на млади български автори, майстори на кратките литературни форми (есе, разказ), чието творчество, търси отговори в нашето съвремие на сложните въпроси за човешката любов, дълга и отношението ни към отечеството.

Националният конкурс " Любов, дълг, отечество" се провежда ежегодно. Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. Материалите за участие се приемат с препоръчана кореспонденция до 25 юни на адрес: 5900 гр.Левски, бул."България" № 58 Община Левски/ за Националния конкурс „Любов, дълг, отечество"/ или на електронна поща [email protected] Конкурсните произведения се оценяват от 3-членно жури, утвърдено със заповед на Кмета на общината, включващо представител на Съюза на журналистите – Плевен, признат български автор на кратки литературни форми и представител на организаторите.

Във всяка възрастова група се присъждат награди. Първа награда - грамота и парична награда – 200 лв.; втора награда - грамота и парична награда – 150 лв.; трета награда - грамота и парична награда – 100 лв. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 18 юли 2015 година, а наградите на отличените участници ще бъдат връчени на официална церемония, за която ще бъдат уведомени лично. На тържеството ще бъдат прочетени наградените творби.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен