Министър Ивайло Калфин посети Плевен

"Ще продължа да се срещам със служителите на структурите на министерството по места", отбеляза вицепремиерът

„Поводът за посещението ми в Плевен днес е практиката, която стартирах и смятам да продължа, докато съм министър – да се срещам със служителите на структурите на Министерството на труда и социалната политика, но на работните им места. Убеден съм, че срещите са много полезни, както на мен, така и за подобряване на цялостната работа по приоритетите на министерството, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Главната инспекция по труда“, обяви министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на посещението си днес в Плевен.

В рамките на инициативата, министър Калфин планира провеждане на срещи с работещите в структурите в цялата страна, а целта е да се запознае отблизо със спецификите на работата на служителите по места, както и да проследи изпълнението на политиките на министерството в страната. Той ще идентифицира приоритетите и предизвикателствата в работата на отделните звена.

Акцент при срещите със служителите от регионалните структури към Министерството на труда и социалната политика е хода на изпълнение на програмите, свързани с младежката заетост, социалното включване и интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"