Министър Калфин посети Бюрото по труда в Плевен по повод програма "Младежка заетост"

Вицепремиерът провери лично как се кандидатства за наемане на стажанти по програмата

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин посети Бюрото по труда в  Плевен и влезе последователно в ролята и на бизнеса, и на младежите като провери лично как се кандидатства от двете групи, заинтересовани по програмата за платени стажове - „Младежка заетост“. Програмата стартира при облекчени условия в понеделник във всички Бюра по труда в цялата страна.

"След това, кoето лично видях и чух тук съм оптимист за програмата. Новата процедура за кандидатстване по схема „Младежка заетост“ е силно облекчена, както за работодателите, така и за търсещите работа. Заявки могат да се подават до края на годината“, подчерта министърът, след посещението си.

„Въпреки намаляването на административната тежест, сигурно има още какво да променим, за да направим програмите за заетост още по-популярни“, уточни той, като посочи, че експертите от Министерството по труда и социалната политика обмислят допълнителни мерки, за да се улесни максимално достъпът и на бизнеса, и безработните до осигурените средства за повишаване на заетостта.

Схема „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи за платени стажове или за провеждане на професионални обучения в цялата страна. На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за възнаграждението на стажантите, в размер на минималния осигурителен доход, както и здравните и социалните им осигуровки за срок от 6 месеца. Онези от тях, които осигуряват професионално обучение на стажантите, ще получат средства, както за наетите младежи - в размер на 90% от минималната работна заплата, така и за покриване на техните здравни и социални осигуровки за срока на обучение.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"