СКШ "Плевен XXI" реализира шахматния спорт в три детски градини

Проектът е по програма на ММС "Спорт за децата в детските градини"

През учебната 2014/2015г. плевенският клуб популяризира спорта шахмат в три детски градини, разположени в различни райони на града. В продължение на 8 месеца шахматен клуб "Плевен XXI" бе водеща организация в изпълнението на Проект по Програма на ММС "Спорт за децата в детските градини". Основната цел бе да се създадат условия и възможност за участие на деца с проявен интерес към шахматната игра в безплатни занимания за начално овладяване на правилата на древната игра. Стремежът на ръководителят на обучението мс Христинка Илиева бе децата бързо да напреднат, да развият умения, да се борят за победа, както и да могат да губят с достойнство.

Проектът се реализира със съдействието на три партниращи организации: ОДЗ "Еделвайс" с директор Бистра Йоновска, ЦДГ "Пролет" с директор Вима Христова и ЦДГ "Чучулига" с директор Венета Лукова. Във всяка градина се сформира група от 15-16 деца, които тренираха по 2 пъти седмично в предоставените за целта подходящи помещения. Благодарение на финансирането на проекта от страна на ММС, бяха закупени 12 шахматни комплекта и една демонстрационна дъска.

В края на учебната година на 21, 25 и 27 май в шахматната зала на "Плевен XXI" се проведоха турнири с участието на децата от детските градини. На тях присъстваха и техните родители. На проявите гостуваше и Атанас Кършев, представител на ММС за област Плевен. Сертификати за участие в реализирането на проекта бяха раздадени на всички деца, преминали началното шахматно обучение. А най-добре представилите се получиха и комплект списания "Шах в училище". Треньорката на "Плевен XXI" изказа задоволство от постигнатите резултати и покани децата да продължат развитието си в лятното шахматно училище, което стартира на 8 юни в клуба на бул" Скобелев" 20.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен