Пордим триумфира в състезанието "Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

Учениците от областта показаха уменията си за действия при възникване на бедствия, пожари и аварии

На 29 май 2015 година в град Плевен се проведе областно ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”, известява МВР. Участие в него взеха отборите, класирали се на първо място в проведените общински състезания: ОУ „Христо Ботев”, с.Милковица, общ. Гулянци; СОУ „Васил Априлов“ гр. Долна Митрополия; СОУ „Христо Смирненски”, гр.Искър, общ. Искър; ОУ „Отец Паисий”, с. Опанец, общ. Плевен; „Св.св.Кирил и Методий”, гр.Пордим; СОУ „Д-р Петър Берон”, гр.Червен бряг.

Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за действия при възникване на бедствия, пожари и аварии, да се възпита у тях чувство за взаимопомощ и за работа в екип при извънредни ситуации.

Състезанието се проведе на два етапа. В първия етап състезателите решаваха тест, в който са включени въпроси, свързани с природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, индивидуални и колективни средства за защита, пожарна безопасност, тел. 112 и първа помощ. Практическите умения на състезателите бяха проверени на втория етап от състезанието. Учениците участваха в състезателни игри, в които демонстрираха уменията си за дейстивия при приодни бедствия, радиационни и химически аварии, пожари, изпозлзване на индивидуални и колективни средства за защита, оказване на медицинска помощ.

Резултатите от крайното класиране в състезанието са, както следва:

І – во място: - СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Пордим.

ІІ – ро място: ОУ „Отец Паисий“ с. Опанец, общ. Плевен.

ІІІ – то място: СОУ „Васил Априлов“ гр. Долна Митрополия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен