Плевенската пожарна предупреждава за възникване на палежи покрай жътвата

Всички лица трябва да са с по-висока отговорност на дейността в житните масиви

С наближаване жътвата на есенниците от РДПБЗН-Плевен се предприемат необходимите мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията и административното обслужване на заинтересованите лица, участващи в прибирането, транспортирането, обработката на житните култури, съхранението и складирането на зърното и груби фуражи.

Плевенската пожарна призовава всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи към по-висока отговорност при изпълнение на дейности в близост или в житните масиви за недопускане възникването на пожари в тях и спазване изискванията на Наредба № 8121з-968. Огнеборците апелират гражданите от област Плевен взаимно да се контролират и стриктно да изпълняват пълната забрана за изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи, с цел недопускане на пожари в и около масивите с есенници.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен