Гимназията по туризъм продължава да реализира успешни европроекти

Все повече ученици проявят интерес и готовност за участие

Професионална гимназия по туризъм "А.Константинов"-Плевен за поредна година участва успешно в европейски проекти. Директорът на училището Малинка Маринова и участниците в проектите – учениците Евгени Асенов и Николай Лесков разговаряха по темата в пресклуба на БТА.

„В продължение на 10-12 години продължаваме да работим все по-упорито, защото тези проекти имат все по-голямо значение за развитието на училището и най-вече за развитието на нашите ученици. В момента работим по двете ключови дейности по програма “Еразъм+“, включваща дейност 1 за „Мобилност на ученици и учители" и ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, заяви Маринова.

Тя даде думата на своите ученици, които са бенефициенти по тези проекти, за да разкажат впечатленията си за тях. Евгени Асенов от 11 клас е участвал в първия проект – „Изграждане в обучението на практически умения и новаторство и предприемачество" като част от установените европейски рамки. Проектът се е осъществил в Италия, където участие са взели 20 ученици с двама ръководители. Предстои и мобилност на учители в следващия месец, където ще продължат дейностите по този проект на същото място в Италия.

„Практиката се проведе от 23 март до 11 април. Обиколихме много места, беше много интересно и придобихме много професионален опит. Отношението на италианците към нас беше страхотно. Работихме в хотели, в туристически агенции и в заведения. За първи път имахме възможността да работим в туристически агенции, досега на никой от нас не се беше случвало. От там научихме много полезни неща за нашето развитие. Освен работата имахме и достатъчно свободно време, разглеждахме много забележителности, постоянно имаше какво да се научи и с кого да се говори. Не бяхме връщани от никого или възпирани от това да направим нещо, което ще е полезно за нас. Бяхме насърчавани и надяваме се да са останали доволни от нас. Посетихме и училището им по туризъм. Концентрират се най-вече върху практикуването на техните професии, а не върху теорията. Учат 6 дни в седмицата като в края на годината имат възможността да ходят да практикуват в града или на друго място“, коментира младият ученик, който е започнал разработването на собствен сайт за реклама на мъжка мода.

Другият участник в проектите - абитуриентът Николай Лесков, сподели, че е имал възможността да участва в над 10 европейски проекта в рамките на 4 години. Единият от тях е свързан с „Бита, обичаите и културата в моя роден край“ в партньорство с Румъния. „Проектът се осъществи на 25 и 26 май 2015-та като група ученици и учители посетихме град Александрия в Румъния. Посещението бе по покана на училище National College, които вече бяха на 8 април в нашето училище. Всяка страна представи теми с много добри и атрактивни презентации, свързани с бита, културата и обичаите на двете страни. Имаше въпроси към участниците във вид на леко състезание. От културните мероприятия посетихме Историческия им музей, където се запознахме с техния бит". Другият проект, който е впечатлил абитуриента, е свързан с предприемачеството. Тогава младежът е имал възможността да контактува с ученици от Латвия, Италия и Турция. Чуждестранните деца са се запознали с българския бит и култура в Троян и Велико Търново, от където останали силно удивени. „Изключително съм доволен да участвам в такива проекти, които помагат на учениците да израстват както като хора, така и като личностни качества. Възможността да контактуваме на друг език също е уникална. Целта на всеки един проект е да мотивира участниците и да разпространява своя опит, да привлича повече участници и по този начин да израстваме като хора“, допълни ученикът.

Във финала на дискусията директорът Малинка Маринова спомена и плевенското участие в европейски проект. „Медии и бизнес предприемачество“ запозна чуждестранните ученици с града на Панорамата. „Бяхме домакини в рамките на една седмица. В Плевен нашите партньори бяха само за 2 дни, в които ние ги запознахме с развитието на бизнеса в града – винопроизводството, храните, както и с културните забележителности. Продължавам да твърдя, че Плевен е наистина една културно-историческа дестинация, която има какво да покаже, но трябва по-голяма реклама и популяризация, както и да бъде включен в рекламните образци на туристическите агенции“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен