"Вазовци" получиха благодарствено писмо за участие в благотворителна кампания

Второкласниците подпомагат проекта "Капачки в действие“

Фондация „Идея в Действие“ благодари на СОУ „Иван Вазов“ за радостта и големия ентусиазъм, с които подкрепя зелената благотворителна кампания „Капачки в действие“.

„Уважаеми господин Митев, от името на фондация "Идея в действие" бих искала да изкажа сърдечната ни благодарност за подкрепата, която Вашите ученици оказаха на зелената благотворителна кампания „Капачки в действие“. Кампанията доказва, че децата могат и помагат на деца! Вие и Вашите ученици са пример за това! Надяваме се, че този положителен пример ще продължи да се разпространява в Плевен“, се посочва в благодарственото писмо на Ива Колева от фондацията, което е адресирано до директора Димитър Митев и е "за особен принос към успеха на кампанията".

Мисията на кампанията е да помогне за подобряване на условията за отглеждане и живот на деца, лишени от родителска грижа. Стартът й бе даден на 11 септември 2013г. Предаденото количество до 25 март 2015г. е 10 387 кг. Инициативата няма краен срок. Целта е да се събират по този нетрадиционен начин възможно най-много средства за децата, лишени от семейни грижи, и да се подкрепят екологичните дейности ежегодно.

В края на месец май второкласниците са предали огромен брой капачки, придружени от своите класни ръководителки. Въпреки добрите резултати, те няма да се откажат от мисията си да помагат на деца, лишени от родителски грижи и ще продължат да популяризират кампанията. Мотивирани са да реализират и създаването на пункт в Плевен, чрез който всеки гражданин ще може да подкрепи инициативата.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"